Wat te doen

De overledene is thuis

Nadat iemand thuis is overleden, dient u contact op te nemen met de huisarts (als deze nog niet aanwezig is). U bent overigens niet verplicht de arts meteen te bellen. Eerst kunt u rustig de tijd en aandacht nemen voor de overledene en voor elkaar. De arts stelt de dood officieel vast en stelt een verklaring van overlijden op (dit is onder meer nodig voor aangifte bij de burgerlijke stand). Voordat de arts zo’n verklaring heeft opgesteld mag de uitvaartbegeleider nog niets doen. Vervolgens kunt u Excellent Uitvaartzorg bellen. Ik spreek dan met u af wanneer u wilt dat ik kom en wat ik tot dat moment eventueel al voor u kan doen.

De overledene is in een ziekenhuis

Als de overledene in een ziekenhuis is, stelt de dienstdoende arts het overlijden vast. Nadat de familie de overledene heeft bezocht, wordt deze tijdelijk overgebracht naar het mortuarium van het ziekenhuis. Wanneer u mij benadert, kan ik er samen met u voor zorgen dat de overledene wordt overgebracht naar de plek waar u wilt dat hij of zij opgebaard gaat worden. Het is uiteraard ook mogelijk de overledene niet op te baren.

Opbaren

Als u de keuze maakt de overledene op te baren dan kan dat thuis of elders plaatsvinden. Ook voor kleinbehuisden is een thuisopbaring vaak goed mogelijk. Kiest u niet voor een thuisopbaring dan kan ik gebruik maken van 24 uurs- kamers en opbaarruimtes.

Het verzorgen en opbaren van een overledene is een bijzondere ervaring die veel kan betekenen voor de naasten.  Eigenlijk is dit een onderdeel van het rouwproces. Voor de laatste verzorging maak ik gebruik van de diensten van   Joost Romeyn die  zijn werkzaamheden liefdevol en met veel respect en kunde uitvoert, desgewenst mét u of hij geeft  aanwijzingen zodat u deze zorg zelf kunt verlenen. Voor veel mensen is het een intense ervaring en een waardevolle herinnering om voor het laatst hun dierbare te verzorgen.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de overledene niet op te baren. Kist of lichaamswade worden dan geheel gesloten en de overledene is aan het oog onttrokken